/images/sv_SE

Om Oss

Ta ett grönt steg

GreenPlan

 
Den globala uppvärmningen är ett globalt problem som vi tillsammans måste försöka lösa. Ett sätt är att ta med miljöhänsyn i företagets dagliga verksamhet. Bilar och bilkörning är en stor källa till CO2-utsläpp och LeasePlan, som världens ledande företag inom biladministration, har därför valt att lansera GreenPlan. En produkt som hjälper dig och ditt företag att få kontroll över vad vagnparken släpper ut samt ger förslag på åtgärdsplan. Genom GreenPlan hjälper du till att bidra till en friskare planet.

Gör ett klokt val - GreenPlan

 
GreenPlan inspirerar och uppmuntrar dig att tänka grönt. Genom GreenPlan får du reda på att det finns många åtgärder att tillgå för att minska utsläppen från företagets bilar och att åtgärderna dessutom kan leda till ekonomiska fördelar förutom reducering av den totala drivmedelsförbrukningen. Ur ett förenklat perspektiv består GreenPlan av tre delar:
 
  1. GreenPlan Nulägesanalys: Som ett första steg i processen gör LeasePlan en analys av företagets nuvarande vagnpark och mäter dess CO2-utsläpp. Detta ger LeasePlan och dig en inblick i vagnparkens nuvarande miljöpåverkan.

  2. GreenPlan Handlingsplan: Beroende på företagets situation kommer LeasePlan att föreslå åtgärder för att minska vagnparkens påverkan på miljön. Gemensamt sätter vi mål, rådgör och ser över företagets vagnpark och bilpolicy för att uppnå en hållbar reducering av drivmedel, CO2-utsläpp och övriga bilkostnader.

  3. GreenPlan Uppföljning: LeasePlan kan med systeminformation och erhållna verktyg kontinuerligt följa upp resultat och framsteg för att kunna optimera företagets utveckling mot en grönare vagnpark.

Klimatneutralitet

LeasePlan har ett samarbete med CO2focus om förvärv och förvaltning av FN-godkända klimatkvoter för att kunna ge klimatneutraliserade bilar till sina kunder. När du väljer GreenPlan kan du också välja att göra hela vagnparken klimatneutral genom att kompensera för CO2-utsläppen. Allt detta organiseras av LeasePlan och du kan därför vara säker på att pengarna som du betalar vid klimatkompensation går till FN-certifierade miljöprojekt i U-länderna.

LeasePlan har själv klimatneutraliserat hela sin verksamhet, allt från kontorets elförbrukning till tjänstebilar. Nu väntar vi på att du också tar ett initiativ. Det finns mycket att vinna för verksamheten, människorna och miljön. Gör ett klokt val – ta ett grönt steg med hjälp av GreenPlan och upplev varför It’s easier to leaseplan.

För att få mer information om GreenPlan och vad vi kan göra för ditt företag, vänligen kontakta:

Ann-Christin Rylin
Program Manager
Tel: 08-470 26 00
E-mail: ann-christin.rylin@leaseplan.se

 

 

/images/sv_SE

 

 

/images/sv_SE